HMS og arbeidsmiljø hos Glitra

Vi i Glitra er opptatte av engasjerte, motiverte og friske medarbeidere, samtidig som at vi skal opprettholde et godt og solid omdømme i vår virksomhet.

Vi ønsker å ha en arbeidsplass det står respekt av, og vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at ulykker og «nesten-ulykker» ikke skjer.

Vi etterstreber å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som igjen gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Derfor har vi et tett samarbeid med Avonova bedriftshelsetjeneste, og retter et stort fokus mot helse, miljø og sikkerhet i alle ledd.
Vi er opptatt av å ivareta Arbeidsmiljøloven, og at overskudd, god helse bygges – både for de ansatte og bedriften. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet krever gode rutiner og internkontroll – og kravene er ekstra strenge for oss som jobber i en risikoutsatt bransje.

Vi gjør risikoreduserende tiltak og jobber kontinuerlig for å ivareta god HMS på arbeidsplassen.
Kjemikaliene vi benytter oss av er utviklet for å være mest mulig skånsomme, samtidig som at de ivaretar miljøhensyn. Lagring av kjemikalier er underlagt et strengt regelverk, og vi har god kjennskap til gjeldende lover og forskrifter rundt håndtering av dette slik at det blir utført på en forsvarlig måte.
Våre ansatte skal til enhver tid ha nødvendig opplæring i bruk av personlig verneutstyr, og vite hvilke potensielle farer det personlige verneutstyret beskytter mot.

Vi har også etablert gode rutiner for jevnlig vedlikehold og utskiftninger som sørger for at verneutstyret alltid skal fungere etter hensikten.

Glitra er opptatt av friske ansatte, arbeidsglede og tilhørighet som kan bedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær. Vi ønsker ansatte som gleder seg til å reise på jobb, møte kollegaer og være i kontakt med kundene våre.

Derfor kan også du som kunde alltid være sikker på at vi er en bedrift som gjør vårt ytterste for å opprettholde en helsefremmende arbeidsplass – samtidig som at vi til enhver tid har motiverte og glade ansatte som gjør alt for å bistå akkurat deg!

Forfatter: Carina Amundsen

Vi ekspanderer og er på utkikk etter nye lokasjoner

Har du en eiendom som kunne passet til vårt konsept, ikke nøl med å ta kontakt!

Vi kan også bygge om eksisterende bygg/verksted/lagerhaller, og tar gjerne en uforpliktende samtale rundt mulighetene og hva som ligger i det for deg som grunneier.

Send oss tips

Anlegg Langrønningen 4