Glitra er en del av det grønne skiftet, og dekker mange av FNs bærekraftmål

Det anslås at det gjennomføres rundt 20-30 millioner bilvasker i Norge hvert år, og uforsvarlig bilvask er en større kilde til utslipp enn mange tror. Både i Sverige og Tyskland har flere kommuner forbudt bilvask utenfor vaskehaller, for å unngå at kjemikalier og tungmetaller skal renne ut i avløpssystem, natur eller drikkevann.

Giftstoffer som kommer som et resultat av bilvask kan være fra kjemikaliene som brukes for å rengjøre bilen, men også fra forurenset veistøv, asfaltrester, skitt, tungmetaller, olje, drivstoffrester og lignende som legger seg på lakken som en konsekvens av normal kjøring. Når du vasker bilen, så spyler du alle disse giftstoffene i ut i naturen - med mindre du vasker på et anlegg med ordentlig rensesystem. Vi synes det er viktig å gjøre vårt beste for planeten vår, derfor bruker vi vaskemidler som er skånsomme mot miljøet - og har gode rutiner for håndtering av avfall. Vår virksomhet etterleverer myndighetskrav gjeldede for bilvask, og vi har høy fokus på faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø. Når du vasker bilen hos Glitra så gjør du noe langt bedre for miljøet enn ved å vaske selv hjemme.

Glitra tar miljøvern på alvor, og har derfor gjennomført flere tiltak på vaskehallene våre for å begrense preget på miljøet.
  • Hjemmevask av bil, eller vask av bil på steder uten utstyr for miljøhåndtering
    kan gjøre at kjemikalier og tungmetaller skylles rett ned i det kommunale avløpssystemet, natur eller drikkevann. Kommunale renseanlegg er ikke laget for å håndtere avløpsvann fra bilvask, så hjemmevask gir en ekstra belastning på renseprosessen før avløpsvannet blir sluppet ut i naturen. Vi bruker oljeutskillere på alle våre lokasjoner for å hindre at dette skjer. Avfallet fra oljeutskillere og sandfag leveres til godkjente deponi for videre håndtering av miljøgiftene etter forskrifter.
  • Kjemikaliene vi bruker er spesialutviklet for å være mest mulig effektiv og skånsom, samtidig som at den ivaretar miljøhensyn. Kjemien brytes enkelt ned, og har redusert risiko for helse ved berøring og lignende. Hver eneste vask med vår kjemi har ca 2 kg lavere CO2 utslipp sammenlignet med tradisjonell bilvaskkjemi, noe som utgjør ekstremt store mengder med redusert utslipp når det er snakk om mange vaskehaller og mange antall vask per år. Kjemien har like god rengjørende effekt som tradisjonelle alternativer, til tross for besparelsen på utslipp. pH verdien ligger på maksimalt 11,4. Les gjerne mer om vaskeprogrammene våre her.
  • Farlig avfall saneres og håndteres etter miljøforskrifter, og behandles etter kommunale reguleringer.
  • Flere av vaskehallene våre bruker ett vanngjenvinngssystem som resirkulerer rundt 80% av vannet ved å gjenbruke det. Her omgjøres avfallsvannet til en ressurs, noe som er veldig bærekraftig.
  • Vi skaper trygge arbeidsplasser i en bransje som er utsatt for problematikk rundt useriøse aktører som ikke tar ansattes helse på alvor, og en av de bransjene som er aller mest utsatt for sosial dumping. Vi bidrar med ryddige og ordentlige arbeidsforhold for de ansatte, noe som er en av de viktigste verdiene i Glitra.

Både kobber, sink, bly, krom og nikkel er tidligere funnet i bilvaskevann. Dette er stoffer som er svært giftige for dyr, levende organismer og natur. Kommunale renseanlegg er ikke konstruert for å takle avløpsvann fra bilvask, noe som fører til en ekstra belastning. Dette kan påvirke renseprosessen og kvaliteten på det behandlede avløpsvannet og slammet som slippes ut i naturen. Det er viktig at slammet fra renseanleggene blir godt filtrerert og renset, ettersom at det brukes som jordforbedringsmiddel. Du kan bidra med å begrense dette utslippet ved å vaske i en godkjent selvvask, automatvask eller ved å benytte deg av et bilpleie firma.

Vi bruker sesong tilpasset kjemi for å få mest mulig effektivt resultat basert på skitten som bilen blir utsatt for. Se mer om kjemikalier og datablad her

Forfatter: Ole Marius Landsverk

Shutterstock 1884205075

Se andre aktuelle saker

Vi ekspanderer og er på utkikk etter nye lokasjoner

Har du en eiendom som kunne passet til vårt konsept, ikke nøl med å ta kontakt!

Vi kan også bygge om eksisterende bygg/verksted/lagerhaller, og tar gjerne en uforpliktende samtale rundt mulighetene og hva som ligger i det for deg som grunneier.

Send oss tips

Anlegg Langrønningen 4