Glitra er en del av det grønne skiftet, og dekker mange av FNs bærekraftmål

Det anslås at det gjennomføres rundt 20-30 millioner bilvasker i Norge hvert år, og uforsvarlig bilvask er en større kilde til utslipp enn mange tror. Både i Sverige og Tyskland har flere kommuner forbudt bilvask utenfor vaskehaller, for å unngå at kjemikalier og tungmetaller skal renne ut i avløpssystem eller drikkevann.

Giftstoffer som kommer som ett resultat av bilvask kan være fra kjemikaliene som brukes for å rengjøre bilen, men også fra forurenset veistøv, skitt, olje, drivstoffrester og lignende som legger seg på lakken som en konsekvens av normal kjøring (ofte tungmetaller). Når du vasker bilen, så spyler du alle disse giftstoffene i tillegg til kjemien ut i naturen - med mindre du vasker på et anlegg med ordentlig rensesystem. Vi synes det er viktig å gjøre vårt beste for planeten vår, derfor bruker vi vaskemidler som er skånsomme mot miljøet - og har gode rutiner for håndtering av avfall. Vår virksomhet etterleverer myndighetskrav gjeldede for bilvask, og vi har høy fokus på faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø. Når du vasker bilen hos Glitra så gjør du noe langt bedre for miljøet enn ved å vaske selv hjemme.

Glitra tar miljøvern på alvor, og har derfor gjennomført flere tiltak på vaskehallene våre for å begrense preget på miljøet.
  • Hjemmevask av bil, eller vask av bil på steder uten utstyr for miljøhåndtering
    kan gjøre at kjemikalier og tungmetaller skylles rett ned i det kommunale avløpssystemet. Vi bruker oljeutskillere på alle våre lokasjoner for å hindre at dette skjer. Avfallet fra oljeutskillere og sandfag leveres til godkjente deponi for videre håndtering av miljøgiftene etter forskrifter.
  • Kjemien vi bruker er spesialutviklet for å være mest mulig effektiv og skånsom, samtidig som at den ivaretar miljøhensyn. Kjemien brytes enkelt ned, og har redusert risiko for helse ved berøring og lignende. Hver eneste vask med vår kjemi har ca 2 kg lavere CO2 utslipp sammenlignet med tradisjonell bilvaskkjemi, noe som utgjør ekstremt store mengder med redusert utslipp når det er snakk om mange vaskehaller og mange antall vask per år. Kjemien har like god rengjørende effekt som tradisjonelle alternativer, til tross for besparelsen på utslipp.
  • Farlig avfall saneres og håndteres etter miljøforskrifter, og behandles etter kommunale reguleringer.
  • Flere av vaskehallene våre bruker ett vanngjenvinngssystem som resirkulerer en betraktelig mengde av vannet ved å gjenbruke det. Her omgjøres avfallsvannet til en ressurs, noe som er veldig bærekraftig.
  • Vi skaper trygge arbeidsplasser i en bransje som er utsatt for problematikk rundt useriøse aktører som ikke tar ansattes helse på alvor, og en av de bransjene som er aller mest utsatt for sosial dumping. Vi bidrar med ryddige og ordentlige arbeidsforhold for de ansatte, noe som er en av de viktigste verdiene i Glitra.

Forfatter: Ole Marius Landsverk

Shutterstock 1075047725

Vi ekspanderer og er på utkikk etter nye lokasjoner

Har du en eiendom som kunne passet til vårt konsept, ikke nøl med å ta kontakt!

Vi kan også bygge om eksisterende bygg/verksted/lagerhaller, og tar gjerne en uforpliktende samtale rundt mulighetene og hva som ligger i det for deg som grunneier.

Send oss tips

Skreppestad Fasade